14
Δεκ.
09

Κειμενο για την ψηφιση του εσωτερικου κανονισμου στο ΤΕΙ Ηρακλειου

ΝΟΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ

Στις 30 Νοεμβρίου στη Γενική Συνέλευση ΤΕΙ έγινε η πρώτη απόπειρα ψήφισης του Εσωτερικού Κανονισμού. Η Γενική Συνέλευση ΤΕΙ είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ιδρύματος στο οποίο συμμετέχουν: η διοίκηση του ΤΕΙ, μέρος του καθηγητικού κατεστημένου και εκπρόσωποι των σπουδαστικών συλλόγων. Κοινώς απαρτίζεται από την “πράσινη” διοίκηση, τους μεγαλο-καθηγητές και τους εκπροσώπους των καθεστωτικών παρατάξεων (Πασπ, Δαπ). Άτομα  τα οποία για πολλούς και διάφορους λόγους έχουν συμφέρον να εφαρμοστεί στο σύνολο της η αντι-εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ,ναι ιδιωτικοποιηθεί η εκπαίδευση , να λειτούργει το ΤΕΙ ως επιχείρηση και όλα αυτά σε ένα πιο αυταρχικό, για τους φοιτητές, πλαίσιο. Άτομα δηλαδή τα οποία  δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των φοιτητών αλλά δυστυχώς αποφασίζουνε για αυτήν.

Αυτό το όργανο λοιπόν, θα επιχειρήσει και πάλι να ψηφίσει τον εσωτερικό κανονισμό.

-Τι είναι όμως ο εσωτερικός κανονισμός και που μας επηρεάζει εμάς?

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι οι “κανόνες σωστής λειτουργίας” του ιδρύματος και στην ουσία έρχεται να κατοχυρώσει  νομικά το νέο Νόμο Πλαίσιο μέσα στο ΤΕΙ. Επίσης στόχο έχει να ενσωματώσει και τους ψηφισμένους νόμους της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης (αξιολόγηση , ΙΔΒΕ, ΔΟΑΤΑΠ, έρευνα και μεταπτυχιακά , νέος νόμος για τα ΤΕΙ) αλλά και να εισάγει νέες πιο αντιδραστικές διατάξεις. Στόχος της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης είναι να  ετοιμάσει για μας ένα μέλλον χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, με μαύρη ανασφάλιστη εργασία και μισθούς πείνας και ένα παρόν εντατικοποίησης και καταστολής μέσα σε ένα ΤΕΙ, το οποίο θα λειτουργεί με επιχειρηματικά και ανταποδοτικά κριτήρια, με περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στην έρευνα που διεξάγεται.
     Τα παραπάνω δυσκολεύονται να εφαρμοστούν χωρίς την ύπαρξη ενός αυταρχικού κανονισμού λειτουργίας. Χαρακτηριστικό του πόσο αυταρχικός είναι αυτός ο κανονισμός, είναι στα άρθρα που αφορούν στα πειθαρχικά συμβούλια, στην αλλαγή  της παραγράφου σχετικής με το Άσυλο και στην αποκοπή των φοιτητικών, συλλογικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Αρχικά η διάταξη που αφορά το θέμα του Ασύλου αναφέρεται μόνο στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων και έχει αποκοπεί το σημαντικότερο κομμάτι που διασφάλιζε όλους τους αγώνες που δόθηκαν λόγω της ύπαρξης του ασύλου. Συγκεκριμένα, ενώ στον παλιό νόμο (νόμος πλαίσιο ‘82) αναφέρεται «το πανεπιστημιακό Άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του πανεπιστημίου και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου του πανεπιστημίου», στον καινούργιο, αυτό το απόσπασμα με τεράστια σημασία για τους φοιτητικούς και εν γένη λαϊκούς αγώνες χάνεται… Εν ολίγοις, ποινικοποιείται η έννοια του ίδιου του Ασύλου και περιορίζετε μόνο στους χώρους που παράγεται γνώση ή έρευνα και μόνο για όση ώρα αυτή παράγεται(!) και έτσι απειλείται η ύπαρξη του ανά πάσα στιγμή από αστυνομικές επεμβάσεις.

                Από τις πιο φασιστικές διατάξεις του κανονισμού είναι αυτή των πειθαρχικών συμβουλίων και των επιτροπών δεοντολογίας. Πέρα από την αντιγραφή και την πλαστοπροσωπία που ήταν ήδη «απαγορευμένα», πλέον προστίθεται στη «μαύρη λίστα» η  “παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος”  το οποίο μπορεί να σημαίνει,  την κατάληψη των κτιρίων του ιδρύματος, η διακοπή οποιασδήποτε διαδικασίας οργάνου (συμβούλιο ΤΕΙ,Γ.Σ. ΤΕΙ, τομέα ή τμήματος), η διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. αν διακοπεί το μάθημα για να γίνει γενική συνέλευση του συλλόγου, πόσο μάλλον κατάληψη θα υπάρχουν διώξεις). Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι ποικίλες: έγγραφη επίπληξη, αποκλεισμός μέχρι και σε δυο εξεταστικές αλλά και διαγραφή από τη σχολή αν κάποιος φοιτητής υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Έτσι επιβάλει ποινές σε συγκεκριμένους φοιτητές παραβλέποντας το γεγονός ότι οι καταλήψεις δεν γίνονται από μεμονωμένους φοιτητές αλλά από συλλόγους φοιτητών. Ακόμα αυτό το μέτρο εντείνει την καθηγητική αυθαιρεσία μιας και δίνεται στους καθηγητές η εξουσία να επικαλεστούν την θολή έννοια της παρεμπόδισης της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος και συνεπώς να καταδικάσουν όποιον φοιτητή τους δημιουργεί πολιτικά, προσωπικά και οποιασδήποτε άλλης φύσης προβλήματα. Μπορεί δηλαδή οποιοσδήποτε καθηγητής να καταγγείλει για οποιονδήποτε λόγο τον καθένα μας και να πρέπει να αποφασίσουν για την ποινή μας οι υπόλοιποι καθηγητές από τους οποίους θα απαρτίζετε το πειθαρχικό συμβούλιο.

        Ο Κανονισμός-Σκάνδαλο περιλαμβάνει επίσης τα λεγόμενα τετραετή ακαδη­μαϊκά – αναπτυξιακά προγράμματα . Θα προτείνεται δηλαδή, κάθε τέσσερα χρόνια ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα από τις υπάρχουσες διοικητικές δομές και το γραμματέα-manager της σχολής που θα εγκρίνεται από το Υπουργείο παιδείας . Για τη χρηματοδότηση δηλαδή του ΤΕΙ που μας ετοιμάζουν, κριτήριο θα είναι η ανταποδοτικότητα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, αν δηλαδή αυτές θα εξυπηρετούν τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που θα τίθενται από τα τετραετή επιχειρησιακά προγράμματα και όχι οι ανάγκες για ένα πτυχίο με δικαιώματα στην εργασία και έρευνα με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. Κάθε σχολή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις επιταγές της αξιολόγησης αν θέλει να χρηματοδοτείται! Και αν δεν προσαρμοστεί, που θα βρει τους πόρους; Για όλα έχει φροντίσει η κυβέρνηση της ΝΔ και συνεχίζει τώρα το ΠΑΣΟΚ! Μπορεί να καταφεύγει σε τρίτες πηγές όπως στην χρηματοδότησή του από επιχειρήσεις και εταιρίες. Οι εταιρείες θα χρηματοδοτούν και το ΤΕΙ θα προσαρμόζει την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία στις ανάγκες τους (έρευνα για την αγορά, πτυχία χωρίς εργασιακά δικαιώματα κλπ)

                Ο κανονισμός με ένα εύκολο τρόπο εισάγει στο ΤΕΙ την εσωτερική αξιολόγηση με την ίδρυση της ΜΟ.ΔΙ.Π (μονάδα διασφάλισης ποιότητας), η λειτουργία της οποίας εφαρμόζει το νόμο για την αξιολόγηση. Επιπλέον εισάγεται το σύστημα των ανταποδοτικών υποτροφιών. Όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν “αποδεδειγμένα” οικονομικά προβλήματα θα έχουν τώρα τη “δυνατότητα”, να λαμβάνουν ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση εκ μέρους τους να προσφέρουν υπηρεσίες με μερική απασχόληση, για περιορισμένο αριθμό ωρών, σε βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, φοιτητικές εστίες, φοιτητικές λέσχες κ.λπ. του οικείου ιδρύματος. Μας σπρώχνουν δηλαδή στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Επίσης, όσοι φοιτητές έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και ανάλογα με την πρόοδό τους, όπως λέει και ο νέος νόμος πλαίσιο θα μπορούν να παίρνουν άτοκα φοιτητικά δάνεια, για τα οποία θα τρέχουν μια ζωή να τα ξεπληρώσουν .

Εδώ αξίζει να προσέξουμε ένα νέο ποιοτικό στοιχείο: το κράτος αλλά και η διοίκηση του ΤΕΙ αποδέχονται ότι δεν μπορούν ( ή καλύτερα δεν θέλουν)  να προσφέρουν πλέον δημόσια και δωρεάν παιδεία ( δωρεάν μεταφορές, σίτιση, στέγαση, συγγράμματα ) στους φοιτητές τους.
Οπότε για να σπουδάσεις θα πρέπει ή να έχεις λεφτά ή να δουλεύεις.

Για το τέλος αφήσαμε τις “περίφημες”  διαγραφές φοιτητών στα ν+ν έτη σπουδών (δηλαδή στα 8 χρόνια ) όπου ο  κανονισμός αυτός τις θεσμοθετεί με ύπουλο τρόπο.

Όλα τα παραπάνω έρχονται να αλλάξουν συνολικά την εικόνα του ελληνικού πανεπιστημίου .Το κυριότερο όπλο για την αποστείρωση των ιδρυμάτων βρίσκεται στην αλλαγή της καθημερινότητας του φοιτητή. Ο φόβος της διαγραφής από τη σχολή, η κατάργηση των οικονομικών βοηθημάτων, η κολεγιακού τύπου εντατικοποίηση στις σπουδές αλλά κυρίως η εργασιακή ανασφάλεια που περιμένει τους αποφοίτους έξω από τις πόρτες των ιδρυμάτων λειτουργούν σαν το καλύτερο ηρεμιστικό στις κινηματικές εκρήξεις που προκαλούν οι εργασιακές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια.

                Σε μια περίοδο που το ακαδημαϊκό  Άσυλο έχει στοχοποιηθεί και στο όνομα της “μη βίας” έχει αποκτήσει φανατικούς πολέμιους από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου, η διοίκηση του ΤΕΙ Ηρακλείου έρχεται να πρωτοπορήσει και να εφαρμόσει σχεδόν πρώτα από όλα τα ΤΕΙ πανελλαδικά, έναν αντιδραστικό κανονισμό με στόχο να γίνει και μοχλός πίεσης για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Μπροστά σε όλα αυτά δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι. Άλλη μια φορά καλούμαστε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ‘γενιά του καναπέ’. Ανήκουμε στη γενιά που κέρδισε τη μάχη με τα ιδιωτικά παν/μια. Στη γενιά που δεν ανέχεται να τη σκοτώνουν. Στη γενιά που δε θα επιτρέψει να καταργηθεί το άσυλο. Θα πρέπει ξανά μέσα από τους  συλλογικούς  μας αγώνες  να παλέψουμε ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που τώρα έρχεται να εφαρμοστεί μέσω του εσωτερικού κανονισμού στο ΤΕΙ.  Οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι πρέπει να βγουν δυναμικά στο προσκήνιο και να μην επιτρέψουν την καταπάτηση του αναμφισβήτητου δικαιώματός τους να εκφράζονται και να κινητοποιούνται.

Η ψήφιση του κανονισμού, αναβλήθηκε μια φορά με την παρέμβαση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηρακλείου αλλά και από τα παραρτήματα του ΤΕΙ σε όλη την Κρήτη, το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι θα επιχειρηθεί και πάλι η ψήφιση του κανονισμού και αυτό ίσως και να είναι μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων,  όπου οι φοιτητές θα λείπουν…

Καλούμε λοιπόν, όλους τους συλλόγους σπουδαστών να κάνουν γενικές συνελεύσεις ώστε να πάρουν θέση σε αυτό το θέμα  και τους φοιτητές να πιέσουν στην κατεύθυνση αυτή, ώστε να μην βρεθούμε κάποια στιγμή προ τετελεσμένων γεγονότων…

 

Υ.Γ.Δειτε και κατεβαστε το πρωτοτυπο κειμενο εδω!


1 Response to “Κειμενο για την ψηφιση του εσωτερικου κανονισμου στο ΤΕΙ Ηρακλειου”Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


κεντρική σελίδα ΕΑΑΚ

eaak

ενάντια στην παιδεια εμπόρευμα

Επικοινωνία

Για πληροφορίες, παρατηρήσεις, κλπ...mail: arak.eaak [at] yahoo.gr ή καθημερινά στο τραπεζάκι της ΑΡΑΚ στο ΤΕΙ Ηρακλείου.

arak arak eaak eaak tei hrakleiou ΑΕΙ ΑΡΕΝ Αλέξης Γρηγορόπουλος Αλεξης Γρηγορόπουλος Γενική συνέλευση ΔΑΠ Δεκέμβρης 08 Δεκεμβρης Εξεγερση Δεκέμβρη φωτογραφίες Ηράκλειο ΠΑΣΠ ΠΚΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΣΔΟ ΣΕΥΠ Συμβούλιο Διοίκησης Συμβούλιο Διοίκησης ΤΕΙ Ηρακλείου ΤΕΙ ΤΕΙ Ηρακλείου απεργία απεργια απεργια 23 φλεβαρη απόφαση συνέλευσης αρακ αρακ εαακ ασυλο γενική απεργία γενική συνέλευση σδο γενική συνέλευση σευπ γενική συνέλευση στεφ γενική συνελευση γενικη συνέλευση γενικη συνελευση στεφ δημοκρατικά δικαιώματα διαδηλωση εαακ εε εκδήλωση εκλογες τει ηρακλειου εκπαιδευση εκπαιδευτική αναδιαρθρωση εσωτερικός κανονισμός ηρακλειο καταληψη τει ηρακλειου καταστολή λαος μεταναστες νδ νεα μετρα νομος πλαισιο νόμος πλαίσιο παιδεια πανεργατική απεργία παρασταση διαμαρτυρίας πασοκ πκς πλαίσιο αρακ πορεία πορεια πορειες πρωτοετείς σδο τει Ηρακλειου σευπ τει Ηρακλειου στεφ στεφ τει Ηρακλειου συμβουλια διοικησης συμβούλια διοίκησης συνελευση στεφ τει ηρακλειου τει ηρακλειο τει ηρακλειου τει ηρακλειου συμβουλια διοικησης

Αφίσες ΕΑΑΚ

Μας διάβασαν:

  • 35.680 hits

Αρέσει σε %d bloggers: